Παροχές Simple Standard Special
Συνοπτική παρουσίαση (40 λέξεις)
Φωτογραφία
Επικοινωνία: τηλέφωνο και διεύθυνση
Τύπος
Υποδομές
Μουσική
Άμεση ενημέρωση του Site σε τυχόν αλλαγές
Σελίδα με ολοκληρωμένη παρουσίαση
Κείμενο περίπου 150 λέξεις
Ως 15 Φωτογραφίες + Video
Πότε να πας
What’s Hot
Best sellers
Menu
News
Πρόσθετες πληροφορίες
Πρόσβαση
Επικοινωνία + Social media pages
Καταχώρηση στο Facebook
Κοινοποίηση Event στην αρχική (1/εβδομάδα)
Κοινοποίηση Event στο Facebook (1/εβδομάδα)
Διαφήμιση στο Facebook
Πακέτο 15 φωτογραφιών
Συμμετοχή στο “ Plan your Trip “